U bent hier

Energie opslag en conversie

Waarom wordt energie opslag en conversie steeds meer in beeld gebracht ook bij u als consument?

Op de eerste plaats is men er wereldwijd over eens dat we af moeten van onze fossiele brandstoffen. Die verbrandingen leiden tot een sterke toename van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer met als gevolg daarvan een versterkte toename van de temperatuur op aarde en daardoor veroorzaakte fatale weersomstandigheden en klimaatveranderingen. Daarnaast hebben het conflict in de Oekraïne en de daarbij fors gestegen prijzen voor fossiele brandstoffen ook nog eens duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze energievoorziening geworden is.   

Maar hoe kunnen we dit gemis aan duizenden jaren geleden opgeslagen zonenergie opvangen?

Daar willen nader met u als geïnteresseerde huiseigenaar naar gaan kijken en wat dat dan in de toekomst voor ons als burgers in Nederland zou kunnen gaan betekenen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat doen we met al die elektriciteit die wordt opgewekt als de zon schijnt en die we nodig hebben als het donker is?
  • Wat zou het mooi zijn als we de warmte en elektriciteit die we ’s zomers teveel hebben kunnen opslaan voor de winter.
  • Hoe zal de onze mobiliteit veranderen de komende jaren zonder benzine, diesel of gas?
  • Boeiende en belangrijke onderwerpen waar veel knappe koppen mee bezig zijn met legio oplossingen.
  • Gaan we straks massaal aan de waterstof of ander “groen” gas?
  • Of toch maar gewoon wind en zonne-energie, met verschillende vormen van energieopslag thuis of met de buurt of wijk?

Alle mogelijke oplossingen waar uiteindelijk ook door u keuzes  bij gemaakt zullen moeten worden.

Uiteraard kunt u belangstellend afwachten hoe zaken zich op dit terrein gaan ontwikkelen  en pas keuzes maken als er meer grip op die ontwikkelingen zijn. Zeker financieel gezien is het op dit moment nog een behoorlijke investering. Maar de ontwikkelingen zijn interessant om nu al aan deel te nemen en ervaring op te doen met deze vormen van elektriciteits- en warmte-opslag zodat u straks bent voorbereid en verantwoorde keuzes kunt maken.

Teveel hitte in de zomer                  Teveel koude in de winter

  

Seizoensopslag: zou het niet mooi zijn als we die energieoverschotten van de zomer tot de winter zouden kunnen bewaren!

Helaas zijn techniek en marktproducten nog niet zo ver dat we hier al over kunnen beschikken. De hoop is wel om middels zo genoemde conversie dat in de toekomst mogelijk te maken.

Bij conversie worden energiesoorten in elkaar omgezet. In de afbeelding hieronder worden een aantal van die conversies weergegeven.

Het teveel aan warmte in de zomer kan middels conversie omgezet worden in chemische energie die opgeslagen wordt in stoffen als bijvoorbeeld waterstof, ijzer of zout. Deze stoffen kunnen een halfjaar bewaart worden zonder groot energieverlies. In de media wordt met name waterstof vaak gezien als een energiedrager die dat probleem van seizoensopslag zou kunnen oplossen. Uit de volgende afbeelding moge u duidelijk zijn dat bij positieve ontwikkelingen in de productie van waterstof, particulieren toch niet direct de eerste gegadigden zullen zijn.

Dag en nacht opslag, opslag voor een beperkte tijd van een of enkele dagdelen, is inmiddels al volop beschikbaar. Denk hierbij aan de thuisbatterijen en eventueel de batterijen van elektrische auto's die de elektriciteit die zonnepanelen overdag produceren opslaan voor het gebruik in de avond en vroege ochtend.

In de winter is de opbrengst van zonnepanelen slecht gering en zal er toch ingekocht moeten worden bij uw elektriciteitsleverancier. 

Dat betekent dat je met een thuisbatterij hooguit 6 of 7 maanden zonder het elektriciteitsnetwerk zou wonen. De noodzaak voor aanschaf door particulieren is in Nederland nog niet echt rendabel zolang we de salderingsregeling nog van toepassing is. Er ligt op dit moment een voorstel voor de afschaffing van de salderingsregeling

Maar de politiek moet hierover nog een besluit nemen en met een alternatief voor zonnepaneel eigenaren komen. Met andere woorden kunt u door salderen tot 1-1-2025 gratis gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk als 'een gratis grote batterij'. Ons advies luidt dan ook voorlopig te wachten met de aanschaf van een thuisbatterij tot er een politiek besluit is genomen en wat de alternatieven zullen zijn die de overheid particulieren al dan niet collectief zal gaan aanbieden.

Update nov 2023: door val kabinet weer uitgesteld tot minstens 2026

Heeft u na het lezen van de informatie over energieopslag nog vragen, klik dan op onderstaande link en kunt u de vragen direct voorleggen aan onze deskundigen.

https://veldhovenduurzaam.nl/forums/energie-opslag-en-conversie