U bent hier

Leefomgeving

Duurzaam thema:

 

1. Wat verstaan wij onder “Leefomgeving”?

Binnen Veldhoven Duurzaam houdt de werkgroep “Leefomgeving” zich bezig met:

1. grondstoffen en circulaire economie

 • grondstoffengebruik bij bouw/installaties en in de openbare ruimte voorkomen/ verminderen
 • hergebruik grondstoffen/ grondstoffencentrum/ repaircafé (bijvoorbeeld)
 • afval voorkomen en hergebruiken/ zwerfafvalvrij
 • afvalinzameling en -verwijdering
 • circulair- algemeen

2. water en klimaatadaptie

 • inrichten watervriendelijke tuinen incl. watertonnen
 • hittestress-maatregelen
 • afkoppelen hemelwater woningen en bedrijfspanden
 • leefomgeving straat/buurt/wijk
 • klimaatadaptie- algemeen

3. natuur en biodiversiteit

 • natuurinclusief bouwen
 • inrichten insectenvriendelijke tuinen
 • ruimtelijk beleid en inrichting
 • natuur en biodiversiteit-algemeen

4/5/6. gezondheid, voedsel en mobiliteit

2. Hoe is de werkgroep Leefomgeving hiermee bezig?

De werkgroep wil om te beginnen samenwerken met lokale verenigingen e.d. (b.v. IVN, GoClean, Veilig Verkeer Nederland) en met de gemeente Veldhoven.

Inwoners, soms leraren en scholieren en verder de straat/buurt/wijk zijn belangrijke spelers om samen te kijken wat beter kan.

De eerstkomende tijd zal de aandacht vooral uitgaan naar de opbouw van deskundigheid v.w.b. allereerst huishoudelijk afval, water en klimaatadaptie en circulaire economie/bouwen naar de uitbouw van de rol van gesprekspartner van anderen (bv projecten basis- en voortgezet onderwijs en het Citycentrum) en naar het deelnemen aan gesprekken over beleid en plannen van de gemeente.

3. Belangstelling om mee te doen?

Informeert u dan bij een van de werkgroepleden via info@veldhovenduurzaam.nl t.a.v. de werkgroep Leefomgeving. Wij nemen dan contact met u op.